કામની વાત / 200% રિટર્ન આપે છે આ સ્કીમ, કરોડપતિ થવાનો ચાન્સ ચૂકતા નહી 

investors get 200 percent returns on the invested capital

શું તમે આવી કોઈપણ યોજના વિષે જાણો છો કે જેમાં ગેરેંટેડ આવકની સુવિધા મળતી હોય? આવા જ પ્રકારની એક યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ