ઓછાયો / વર્ષ 2022માં લોકો ઈલેક્ટ્રોનિક ગેઝેટ્સ 'બંધાણી' થઇ,માનસિક બીમારી નોતરી લેશે; બીજી બે ભવિષ્યવાણીથી તમે થથરી ઉઠશો

In the year 2022, people will be 'bound' by electronic gazettes, leading to mental illness; The other three predictions that...

ભવિષ્યવેતા બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીને તમે નજર અંદાજ કરી શકો પણ ઠુકરાવી નહિ શકો.2022માં થનારી ઉથલ-પાથલ અંગે બાબાએ એ બધું જ કહ્યું છે જે તમે જાણવા આતુર છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ