જાહેરાત / સરકારી ભરતી માટે મોટા સમાચાર: 2-3 દિવસમાં જ LRD અંગે થઈ શકે છે આ મોટી જાહેરાત

Important news regarding the recruitments of Lokarakshak Dal

લોકરક્ષક ભરતી ની જાહેરાત પણ ટૂંક સમયમાં આપવામાં આવશે, 31 માર્ચ 2021 પછી લાયક ઠરેલ ઉમેદવારને પણ મળશે તક

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ