સળગતો પ્રશ્ન / વરરાજાની દાઢી અને સાફો ગામના લોકોને ન ગમ્યો તો સમાજની બહાર કરી દીધા, યુવકે કહ્યું- હવે મારી બહેન ઘરે રાખડી બાંધવા પણ નહીં આવી શકે

If the people of the village did not like the beard and cleanness of the groom, they excluded him from the society

Rajasthan News: વરરાજાએ લગ્નમાં રાખી દાઢી અને પહેર્યો સફેદ સાફો, સમાજના લોકોએ 10-15 દિવસમાં તો સમાજમાંથી બહાર કરી દીધા, માનસિક ત્રાસ આપતા હોવાનો પણ આરોપ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ