સુવિધા / બેંકના ખાતામાં માત્ર 3 હજાર રૂપિયા હશે, તો પણ ખરીદી શકશો પોતાનું ઘર

icici home finance launches home loan scheme for skilled workers in delhi

કોરોના કાળમાં કેન્દ્ર સરકારે લગભગ 21 લાખ કરોડ રૂપિયાના આત્મનિર્ભર પેકેજની જાહેરાત કરી હતી. આ પેકેજ હેઠળ લોન આપીને લોકોને આત્મનિર્ભર બનાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ