ખેડૂતો ખુશમખુશ / કપાસ બાદ એરંડામાં ભુકકા બોલવતી તેજી,રાજકોટની હરાજીમાં ભાવ ઉંચકાતા ખેડૂતોમાં આનંદો

Happiness among farmers as prices rise in castor auction after cotton

એરંડા પકવતા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યાં છે. રાજકોટ યાર્ડમાં કપાસ બાદ એરંડાના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ