શિક્ષણ / મોટા સમાચાર: જીતુ વાઘાણીએ લીધો આ મોટો નિર્ણય, ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને GTUની પરીક્ષાની તારીખો બદલાઈ

Exam dates of Gujarat University and GTU changed

યુનિવર્સિટીમાં દિવાળી વેકેશન જાહેર થતા વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષાની તારીખ પણ પાછળ ધકેલાઈ ગઈ છે. જેમા વિદ્યાર્થીઓની પરિક્ષા હવે 16 નવેમ્બરના બદલે 23 નવેમ્બરથી શરૂ થશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ