નોકરી / શિક્ષિત બેરોજગાર માટે ખુશીના સમાચાર, રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય

Educated unemployed Gujarat Government's important decision

રાજ્યના શિક્ષિત બેરોજગાર માટે ખુશીના સમાચાર છે. રાજ્ય સરકાર એક વર્ષમાં 35 હજાર ભરતી કરવાની જાહેરાત કરી છે. હાલ રાજ્યમાં કુલ કુલ 4.16 લાખ શિક્ષિત બેરોજગાર છે જેમાંથી અમદાવાદ જિલ્લામાં સૌથી વધુ 48,960 છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ