હેલ્થ / આ 4 ખોટી આદતો છે ડાયાબિટીસ થવાનું કારણ, તમને પણ છે આવી ટેવ તો આજે જ થઈ જાઓ સતર્ક

diabetes 4 big reasons of unhealthy lifestyle obesity sweet eating genetic disease

ડાયાબિટીસનો ઈલાજ અત્યાર સુધી કોઈ વૈજ્ઞાનિક નથી શોધી શક્યા પરંતુ જો તમને ડાયાબિટીસ થવાનું કારણ ખબર છે તો તેનાથી બચી શકાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ