દબાણ / ભારત પર દબાણ લાવવા ચીનની નવી ચાલ, અરૂણાચલ નજીકની ભૂટાન સરહદ પર બગાડી નજર

China claims Bhutan land in its bid to pressure India

પોતાના પાડોશી દેશો સાથે સરહદ વિસ્તારમાં મોરચો ખોલનાર ચીને હવે પહેલી વખત માન્યું કે તેના ભૂટાન સાથે પૂર્વી વિસ્તારમાં સરહદ વિવાદ છે. ચીનની આ સ્વીકૃતિ ભારત માટે એટલા માટે મહત્વની માનવામાં આવે છે કે ભૂટાનની પૂર્વી સરહદ અરૂણાચલપ્રદેશ સાથે જોડાય છે, જેના પર વિસ્તારવાદી ચીન પોતાનો નાપાક દાવો જણાવી રહ્યું છે. ચીનનું કહેવું છે કે તેનો ભૂટાન સાથે ક્યારે સરહદ વિવાદ શાંત થયો નથી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ