નિયમ / ચેકથી પેમેન્ટ કરવાના બદલાયા નિયમ, 1 જાન્યુઆરીથી RBI કરશે નવી વ્યવસ્થા લાગૂ

cheque payments new rules will be applicable from january 1 rbi changed the rules for payment by cheque read rbi new...

RBI એ દગાખોરીથી બચવા માટે 1 જાન્યુઆરીથી સકારાત્મક પેમેન્ટ વ્યવસ્થા શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેના આધારે 50000 રૂપિયાથી વધારેના પેમેન્ટના ચેકની ફરીથી તપાસ કરાશે. બેંક 5 લાખ અને તેનાથી વધારેની રકમના ચેક માટે આ વ્યવસ્થા અનિવાર્ય કરી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ