સાહેબ, વાત મળી છે / વિધાનસભામાં ભાજપના ધારાસભ્યો વિપક્ષીઓ તો  BJPના મંત્રીઓ શાસક પક્ષ બન્યા! 

BJP MLAs in the Assembly and BJP ministers became the ruling party

રાજ્યસભા ચૂંટણીના માહોલમાં વિધાનસભા ગૃહની ચર્ચાઓ શુસ્ક બની છે. એમાં પણ અધુરામાં પુરૂ વિપક્ષના સભ્યો જ ના હોવાથી જાણે શાસક પક્ષના સભ્યોને એકલું લાગતું હોય તેવું દેખાય છે. વિધાનસભામાં ધારાસભ્યો જાણે ટાઈમ પાસ કરવાં આવતાં હોય તેમ અને અધિકારીઓ ગપ્પા મારવા આવતાં હોય તેવું વાતાવરણ બની ગયું છે. કોંગ્રેસ મુક્ત ભારતની વાતો કરનાર ભાજપના ધારાસભ્યોને જ હવે વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો વગર એકલું લાગે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ