બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

5:00 વાગ્યા સુધીમાં

62 % મતદાન નોંધાયું 

પ્રચાર માધ્યમો માટે ‘એક્ઝિટ પોલ’ સંદર્ભે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ : આજે સાંજે 6.30 વાગ્યા સુધી ‘એક્ઝિટ પોલ’ પર પ્રતિબંધ

ભરતી / સરકારી નોકરી અંગે મોટા સમાચાર : ગુજરાત સરકારે એક ઝાટકે 3300 ભરતી બહાર પાડી

Big news about government jobs: Gujarat government released 3300 recruitments in one fell swoop

ગુજરાત સરકારે સૌથી મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. રાજ્યની પ્રાથમિક સ્કૂલોમાં શિક્ષકોની અછત પૂર્ણ કરવા આગામી 2 મહિનામાં શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ