ભરતી / સરકારી નોકરી અંગે મોટા સમાચાર : ગુજરાત સરકારે એક ઝાટકે 3300 ભરતી બહાર પાડી

Big news about government jobs: Gujarat government released 3300 recruitments in one fell swoop

ગુજરાત સરકારે સૌથી મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. રાજ્યની પ્રાથમિક સ્કૂલોમાં શિક્ષકોની અછત પૂર્ણ કરવા આગામી 2 મહિનામાં શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ