કેબિનેટ બેઠક / BIG BREAKING: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની બેઠકમાં મોટો નિર્ણય, સરકારી ભરતીની વયમર્યાદામાં વધારો

Big decision in Gujarat government's cabinet meeting

સરકારી ભરતીમાં વયમર્યાદાને લઈને કેબિનટે બેઠકમાં મહત્વના નિણર્ય લેવામાં આવ્યા છે.સાથે જ 100 દિવસનો સરકારે એક્શન પ્લાન પર ઘડી નાખી તેણે પાયા પર ઉતારવા આદેશ આપી દીધા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ