આનંદો / પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય કાર્ડમાં બે યોજનાનો કરાયો સમાવેશ, જુઓ હવે કઈ કઈ યોજનાનો મળશે લાભ?

Big announcement from DYCM Nitin Patel,There are 3 benefits to having a PM public health card

આયુષ્યમાન યોજના, મા વાત્સલ્ય યોજના, મા અમૃતમ યોજના ત્રણેય યોજનાને સાંકળી લેવાઈ, પહેલા પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય કાર્ડથી આયુષ્યમાન યોજનાનો જ મળતો હતો લાભ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ