ટેક્નોલોજી / શું તમારો Android Phone ગુમ થઇ ગયો છે? તો હવે સ્વિચ ઑફ બાદ આ રીતે જોઇ શકશો તમારા મોબાઇલનું લાઇવ લોકેશન

android phone track after stolen even it is switch off know live location

એન્ડ્રોઈડ ફોન સરળતાથી ચોરી થયા બાદ પણ ટ્રેક કરી શકાય છે. જેના માટે તમે ગુગલના એક ફીચર ફાઈન્ડ માય ફોનની મદદ લઇ શકો છો. પરંતુ અહીં તમને એક થર્ડ પાર્ટી એપ અંગે જણાવી રહ્યાં છે. જેનાથી ફોનને સ્વિચ ઑફ બાદ પણ ટ્રેક કરી શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ