મોટો ખુલાસો / પુલવામા હુમલામાં વપરાયેલ રાસાયણિક પદાર્થ એમેઝોન પરથી ખરીદવામાં આવ્યો હતો, દેશદ્રોહનો કેસ દાખલ કરો: CAIT

Amazon shopping scandal erupts over Pulwama attack

પુલવામા હુમલામાં જે રાસાયણિક પદાર્થ વપરાયો હતો તે પદાર્થને એમેઝોન પરથી મંગાવામાં આવ્યો હતો તેનો CAIT દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. સાથેજ એમેઝોન સામે દેશદ્રોહનો કેસ દાખલ કરવાની પણ કૈટ દ્વારા માગ કરવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ