શિક્ષણ / બોર્ડમાં ઓછું પરિણામ આવ્યું તો દર 15 દિવસે લેવાશે પરીક્ષા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય DEOની તૈયારી

Ahmedabad Rural DEO action plan for std.10th board exam

ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષામાં 40 ટકા કરતા ઓછું પરિણામ લાવતી સ્કૂલો માટે દ્વારા એક એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને એ એક્શન પ્લાન (action plan) મુજબ વર્ષ દરમિયાન ડીઈઓ કચેરી દ્વારા સ્કૂલોનું સ્પેશિયલ મોનિટરીંગ કરવામાં આવશે અને આવી સ્કૂલોમાં પરિણામની ટકાવારી ઊંચી આવે તેવા પ્રયાસ કરાશે. ત્યારે જોઈએ આ અહેવાલ.

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ