ઈન્કમ ટેક્સ / ન્યૂ ટેક્સ રિજીમમાં પણ મળશે 8 પ્રકારની રાહત, વિગતો જાણી તમે પણ બચાવી શકશો લાખો રૂપિયા

8 types of relief will also be available in the new tax regime, knowing the details you can also save lakhs of rupees

ઘણાને એવું લાગે છે કે નવા ટેક્સ રિજીમમાં ટેક્સમાં રાહત ઓછી કરી દેવામાં આવી છે. પરંતુ એવુ નથી ન્યૂ ટેક્સ રિજીમમાં પણ 8 જેટલી છુટ આપવામાં આવી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ