ખુશખબર! / સરકારી કર્મચારીઓનું નવું વર્ષ સુધરી જશે! વર્ષ શરૂ થતાં જ કેન્દ્ર સરકાર આપી શકે છે આ 3 મોટી ભેટ

7th Pay Commission: Government can give these 3 big gifts to central employees in the new year

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ સરકાર પાસે તેમના પગારને લઈને ત્રણ મુખ્ય માંગ કરી છે અને જો સરકાર આ માંગણીઓ પૂરી કરે તો તેમના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ