ધ્યાન રાખજો હોં / વર્ષના છેલ્લા ચંદ્રગ્રહણ સાથે જોડાયેલી 10 મહત્વની વાતો જાણી લેજો નહીંતર પસ્તાશો

2021's last lunar eclipse know about it

19 નવેમ્બરના રોજ ચંદ્રગ્રહણ થશે, ચંદ્રગ્રહણને અશુભ ઘટના માનવામાં આવે છે. ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન પૂજા પાઠ કે અન્ય મંગળ કાર્યો કરવાની મનાઇ ફરમાવવામાં આવી છે. ત્યારે આ 10 બાબતો જાણી લો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ