જીવન સંઘર્ષ / નાનપણમાં બળતણ માટે લાકડીઓ વીણતી હતી મીરાબાઈ ચાનૂ, એક પુસ્તકે જીંદગી બદલી નાંખી

weightlifter mirabai chanu life full of struggle used to weave wood in childhood

ઓલમ્પિકમાં મેડલ જીતનારી ભારતની બીજી વેઈટલિફ્ટર મીરાબાઈ ચાનૂના જીવનમાં એક ડોક્યું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ