નિવેદન / 'કોઇ પણ અધિકારીઓએ જવાબદારીમાંથી છટકવાનું નથી', બેજવાબદાર કામગીરીને લઇ કેન્દ્રીય મંત્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ અકળાયા

Union Minister Devusinh Chauhan was stunned for the irresponsible work

Devusinh Chauhan Statement News: કેન્દ્રીય મંત્રી કાર્યક્રમમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત ન રહેતા ગુસ્સે થયા, એકલા સરકાર કામ કરે તો સફળ ન થાય. દરેકે પોતાની જવાબદારી નિભાવવાની છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ