તમારા કામનું / આ લોકોને નહીં મળે નવું સિમકાર્ડ, કેન્દ્ર સરકારનો નવો નિયમ જાણી લેજો નહીંતર થશો હેરાન

These people will not get a new SIM card, know the new rule of the central government, otherwise you will be annoyed

હવે, ગ્રાહક નવા SIM માટે એપ્લાય કરી શકે છે, જેને તેમના ઘરે જ ડિલિવરી કરી દેવામાં આવશે. કંપની NEW SIM એવા ગ્રાહકોને નહીં આપે જેમની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી છે.

Loading...