મહામારી / ભારતમાં હજુ ત્રીજી લહેરની વાતો ચાલે છે ત્યાં તો અહીં કોરોનાની ચોથી લહેર આવી પણ ગઈ

There is still talk of a third wave in India, but here came the fourth wave of Corona

પાકિસ્તાનમાં કોરોનાની ચોથી લહેર શરુ થઈ છે. છેલ્લા ત્રણ અઠવાડિયામાં કેસોની સંખ્યા ત્રણ ગણી વધી હોવાથી ઈમરાન સરકારે વેક્સિનેશન વધારી દીધું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ