ભયંકર / અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર : વાવાઝોડાને હવામાને વિભાગે કેટેગરી-4 જાહેર કર્યુ, આખા ગુજરાતમાં દહેશત

Tauktae Cyclone put in fourth dangerous category by meteorological department

તૌકતે પર અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર : વાવાઝડાને અત્યંત ગંભીર કેટેગરી-4માં મુકાયું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ