તમારા કામનું / સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો, એક વાર પોલિસી આપ્યા પછી આ સ્થિતિમાં વીમા કંપનીઓ ક્લેમ રિજેક્ટ નહીં કરી શકે

supreme court says insurance ccompanies cant reject claim in these cases

સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલ એક મહત્વના ચુકાદામાં જણાવાયું હતું કે એક વાર પોલિસી કાઢ્યા બાદ વીમા કંપની વર્તમાન તબીબી સ્થિતિનું કારણ આપીને પોલિસી રદ કરી શકશે નહીં

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ