રાજનીતિ / મુખ્યમંત્રીની રેસમાંથી શિવરાજે કર્યા હાથ અધ્ધર? કહ્યું હું દાવેદાર નથી, મધ્યપ્રદેશની રાજનીતિ ઉકળી

Shivraj singh said that i am not eligable for CM seat

મધ્યપ્રદેશમાં મુખ્યમંત્રી પદની રેસમાં શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ, નરેન્દ્ર સિંહ તોમર, કૈલાશ વિજયવર્ગીય, પ્રહ્લાદ પટેલ, રીતિ પાઠકનાં નામોની વચ્ચે ખુદ શિવરાજ સિંહે કહ્યું કે,' હું મુખ્યમંત્રી પદનો દાવેદાર નથી...'

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ