તમારા કામનું / PM Kisanના 11માં હપ્તા માટે ફટાફટ ચેક કરો એકાઉન્ટ, જાણો તમારા પેમેન્ટનું સ્ટેટસ

pm kisan samman nidhi check your status 11th installment may come in may

પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 11મા હપ્તા માટે ઘણી રાજ્ય સરકારો દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ માટે તમે તમારા એકાઉન્ટમાં જઈને સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો. અગાઉ જાન્યુઆરી મહિનામાં ખેડૂતોના ખાતામાં 10મો હપ્તો ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ