અપડેટ / LRD ભરતીને લઈને મોટા સમાચાર: કૉલલેટરની તારીખ બદલાઈ, જાણો હવે ક્યારે કરી શકાશે ડાઉનલૉડ

 new date for call letter of lrd written exam

LRDની લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર માટે નવી તારીખ જાહેર, IPS હસમુખ પટેલે ટ્વિટ કરીને આપી માહિતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ