સુવિધા / અમદાવાદ સહિત રાજ્યના આ 5 શહેરોમાં 3500 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામશે મેડિસિટી, ઉપલબ્ધ થશે સ્પેશ્યાલિસ્ટ સર્વિસ

Medicity will be built in these 5 cities of the state including Ahmedabad at a cost of 3500 crores

આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યનાં ચારેય ઝોનમાં સુપર સ્પેશ્યાલિસ્ટ સુવિધાઓથી સજ્જ મેડિસિટીનું નિર્માણ કાર્ય યુદ્ધનાં ધોરણે ચાલી રહ્યું છે. મેડિસિટી ખાતે કિડની, કેન્સર, હ્રદય રોગ, માતૃ અને બાળરોગ સહિતની સુપર સ્પેશ્યાલિસ્ટ સેવાઓ ઉપલબ્ધ બનશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ