તમારા કામનું / રાજીનામું આપ્યા બાદ નોટિસ પીરિયડ ભરવો ફરજીયાત છે? જાણો તેના માટેના શું છે નિયમો

know the rules full and final settlement notice period compulsory after resignation from the company

લગભગ તમામ કંપનીઓમાં કર્મચારીઓએ રેઝિગ્નેશન પછી નોટિસ પીરિયડ પૂરો કરવો પડે છે પરંતુ શું તે જરૂરી છે?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ