ચોમાસું 2023 / અમદાવાદમાં આવતીકાલે તો આ તારીખે રાજકોટમાં પડી શકે છે વરસાદ, જુઓ તમારા જિલ્લાને લઈને શું છે આગાહી

 It may rain in Ahmedabad tomorrow and in Rajkot on this date, see what is the forecast for your district

Meteorological department forecast: આજે-આવતીકાલે ગુજરાતના અમુક જિલ્લાઓમાં અને 15 જુલાઈએ સમગ્ર રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસાદની સંભાવના છે, તેવું હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ