સંકટ / પાડોશી દેશ શ્રીલંકામાં ઇંધણની તંગી વચ્ચે Indian Oil ખોલશે નવા 50 પેટ્રોલ પંપ

indian oil corporation open 50 new petrol pump in shri lanka to reduce crude oil crises

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પ રોકડની તંગીવાળા ટાપુ રાષ્ટ્રમાં 50 પેટ્રોલ પંપ ખોલીને શ્રીલંકામાં તેના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ