તમારા કામનું / ગેસ સિલેન્ડરના ગ્રાહકોના હકમાં નવો કાયદો, જો તમે LPG વાપરો છો તો આ વાંચો નહીંતર

if found less gas in lpg cylinder than license of agency can be cancelled on one complaint

LPG સિલેન્ડરમાં ગેસ ઓછી હોવાની ફરિયાદ મળતી રહેતી હોય છે. જોકે આ મામલામાં ફરિયાદ કરવા પર કોઈ પ્રકારની કાર્યવાહી LPG એજન્સી ચાલકો કે પછી ડિલીવરી મેન પર થતી નથી. પરંતુ હવે ચિંતા કરવાની જરુર નથી. હવે તમે ગ્રાહક સુરક્ષામાં ગેસ સિલેન્ડર સમય પહેલા ખતમ થઈ જાય તો તેની ફરિયાદ કરી શકો છો. કેન્દ્ર સરકારે ઉપભોક્તા સંરક્ષણ એક્સ 2019માં સ્પષ્ટ કરી દિધુ છે કે કોઈ ગેસ વિતરક ગ્રાહકના અધિકાર પર તરાપ મારે છે તો તેની સામે સખત પગલા લેવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ