આંદોલન / ગુજરાત સરકારની મુશ્કેલીઓ વધી: 10000 HTAT આચાર્યોએ આ રીતે શરૂ કર્યો વિરોધ

HTAT 10000 teachers protest against Gujarat government

ગુજરાતમાં ખેડૂતોના સંમેલન યોજી રહેલ ભાજપા સરકાર સામે ઔર એક આંદોલનના મંડાણ શરૂ થઈ ગયા છે. HTAT આચાર્યોના આંદોલનમાં 10000 શિક્ષકો જોડાયા છે અને કાળી પટ્ટી બાંધી વિરોધ શરૂ કરી દીધો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ