તમારા કામનું / શું તમે UAN નંબર ભૂલી ગયા? તો ચિંતા ન કરો, આ રીતે સર્ચ કરી PF એકાઉન્ટને ફરીવાર ઓપરેટ કરો

how to find your pf account uan number online check process

EPFO ખાતાધારકને આધાર નંબરની જેમ 12 આંકડાનો યૂનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) આપે છે. જો તમે તમારો UAN નંબર ભૂલી ગયા છો, તો તમે ઘરે બેઠા UAN નંબર જાણી શકો છો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ