અરજી / એક અઠવાડિયામાં બની જશે નવો પાસપોર્ટ, ફૉલો કરો આ સ્ટેપ્સ

how to apply passport, follow these steps for passport application

ભારતની બહાર જન્મ લેનારા અરજદારોને ભારતીય પાસપોર્ટ આપવામાં આવતો નથી. જોકે તમારા માતા-પિતામાંથી કોઇ એક તમારા જન્મ સમયે ભારતના નાગરિક રહ્યા હોય અને તો ભારત સરકાર દ્વારા નાગરિકતા મળી હોય તો અહીંયાનો પાસપોર્ટ બની શકે છે. 

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ