યોજના / મકાન રિપેરિંગ કરવા માટે પણ સરકાર આપે છે તમને સહાય, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

home renovation CLSS scheme under PMAY full details

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ નવા મકાન -ફ્લેટની ખરીદી ઉપર હાલમાં  અરજદારને 2.67 લાખની સબસીડી આપવામાં આવે છે. હવે તે જ તે જ રીતે જુના મકાનમાં રિનોવેશન કરવા માટે કે કાચા મકાનને પાકું બનાવવા માટે અરજદારે લીધેલી લોન ઉપર સરકાર તરફથી સબસિડીનો લાભ મળવા પાત્ર છે જેની મોટા ભાગના અરજદારોને જાણકારી હોતી નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ