વિચારણા / ગુજરાતમાં પ્રાથમિક સ્કૂલો શરૂ કરવાને લઇને સરકાર લઇ શકે છે આ મોટો નિર્ણય

Gujarat school start after election

ગુજરાતમાં પ્રાથમિક સ્કૂલ શરુ કરવાને લઇને રાજ્ય સરકાર મોટો નિર્ણય લઇ શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ