પરિપત્ર / શિક્ષણ વિભાગે ધોરણ 3થી 8ના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવાનો તમામ શાળાઓને કર્યો આદેશ, આ તારીખથી શરૂ થશે પરીક્ષા

Gujarat education department ordered all schools standard 3 to 8 students exams

ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગે પરીક્ષા માટે પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે. જેમાં જણાવાયું છે કે, ધોરણ 3થી 8ના વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપવી પડશે. આ અંગે તમામ સ્કૂલોને શિક્ષણ વિભાગે આદેશ કર્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ