શક્યતા / ગુજરાતના પ્રવાસી શિક્ષકો માટે ખુશખબર! ટૂંક સમયમાં પગારધોરણમાં થઇ શકે છે મોટો લાભ

Good news for traveling teachers of Gujarat! There may be a big gain in the salary scale soon

સૂત્રોનું માનીએ તો ગુજરાત સરકારે પ્રવાસી શિક્ષકોના પગાર વધારાને લઈ મોટી કવાયત હાથ ધરી. આ બજેટમાં સંભવિત રીતે પ્રવાસી શિક્ષકોના પગાર વધારાની જાહેરાત થઈ શકે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ