મનમાની પર રોક! / FRCએ નિયત કરતા વધારે ફી લેતા JG ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલને વધારાની ફી વાલીઓને પરત ચૂકવવા આદેશ

FRC School fee student parents ahmedabad

FRCએ નિયત કરતા અમદાવાદની JG ઇન્ટરનેશનલની સ્કૂલે વધારે ફી લીધી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ