નવો નિર્ણય / રેમડેસિવિરને લઈ ગુજરાત સરકારનો સૌથી મોટો નિર્ણય, હવે રેમડીસિવિર માટે આ રિપોર્ટની જરૂર નહીં

for remdesivir injection RT-PCR Test report no need Health Department

રેમડીસિવિર ઈન્જેક્શનને લઈ સૌથી મોટો નિર્ણય, હવે રેમડીસિવિર માટે RT-PCR રિપોર્ટ ફરજિયાત નહી, HRCT અને રેપીડ એન્ટીજન રિપોર્ટ આધારે પણ ઈન્જેક્શન મળી શકશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ