સ્વાસ્થ્ય / જિંદગીનાં કોઈ પણ તબક્કે એક્સર્સાઇઝ થશે ફાયદાકારક, અનેક સમસ્યાઓથી મળશે છૂટકારો

Exercise very healthy in lifetime

જો તમે એવું માનતા હો કે હવે તમારી ઉંમર વધી ગઈ છે અને એ કારણે તમે નિયમિત એક્સર્સાઇઝ કરી શકો તેમ નથી તો તમારી આ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે. સંશોધકોએ હવે જણાવ્યું છે કે, એક્સર્સાઇઝ કરવાના મામલે એવું બહાનું આગળ ધરવું કે, ‘હવે બહુ મોડું થઈ ગયું છે’ બિલકુલ યોગ્ય નથી. તેમણે ત્યાં સુધી જણાવ્યું કે, એવા વૃદ્ધ લોકો કે જેમણે જીવનમાં ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારની કસરત કરી જ નથી, તેમનામાં પણ મોટા ઍથ્લીટની જેવી જ માંસપેશીઓના નિર્માણની ક્ષમતા હોય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ