ઘટાડો / અર્થવ્યવસ્થાના સુધારાની અસર ન જોવા મળી નોકરી પરઃ ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના રોજગારના આંકડામાં થયો ઘટાડો

Employment contract in october december quarter corona ecnomy

ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2020-21ના સતત ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં દેશની અંદર રોજગારમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. થિંક ટેન્ક સેન્ટર ફોર મોનિટરિંગ ઈન્ડિયન ઇકોનોમી (CMII)ના એક અભ્યાસ મુજબ ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના રોજગારમાં 2.8 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ