કામની વાત / 5 હજાર જમા કરો અને મેળવો એક સાથે 7.25 લાખ રૂપિયા, જાણો કેવી રીતે 

Deposit 5 thousand and get Rs 7.25 lakh at once

પોસ્ટ ઓફીસમાં ઇનવેસ્ટ કરવા પર સારુ વ્યાજ મળે છે અને સાથે ટેક્સની પણ બચત થાય છે. તેવી જ એક સ્કીમ છે જેમાં તમને એક સાથે 7.25 લાખ રૂપિયા મળશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ