એલર્ટ / માણસોમાં બર્ડ ફ્લૂની દસ્તક ! H5N1 નામનો નવો વાયરસ ફેલાતાં હડકંપ, અહીં નોંધાયો પહેલો કેસ, લક્ષણો સાવ નોખા

chile detects the first case of h5n1 bird flu in 53 years old human

ચિલીમાં જંગલી પ્રાણીઓમાં 2022નાં અંતથી H5N1 બર્ડ ફ્લૂનાં મામલાઓ સામે આવી રહ્યાં છે. પરંતુ હવે પ્રાણીઓ બાદ માણસમાં પણ આ પહેલો કેસ મળી આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ