તમારા કામનું / 2023થી ગુજરાતમાં સ્કૂલ એડમિશન માટે લાગુ થશે નવો નિયમ, જાણો કેટલી ઉંમર હોવી જરૂરી?

children will be admitted to class 1 only if they complete 6 years

રાજ્યની પ્રાથમિક સ્કૂલોમાં નવા શૈક્ષણિક વર્ષથી 6 વર્ષ પૂર્ણ કરનારા બાળકોને જ ધોરણ-1માં પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે. ભૂતકાળમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો પરિપત્ર નવા શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24માં લાગુ થશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ