તમારા કામનું / 10માં ધોરણ પછી સરકારી નોકરીની તૈયારી કરવી હોય તો આ કોર્સ રહેશે સૌથી બેસ્ટ, જુઓ આખું લિસ્ટ

career tips course after 10th or government job in railway india post

રેલવેમાં પોસ્ટ વિભાગમાં GDS જેવી પોસ્ટ પર વેકેન્સી બહાર પાડવામાં આવે છે. ભારતીય રેલવે વિભાગ દર વર્ષે 10 પાસ ઉમેદવારો માટે એપ્રેન્ટીસની વેકેન્સી જાહેર કરે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ